ZARZĄDZENIE Nr 0151/210/2009
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 11 maja 2009 r.


w sprawie: powołania w Gminie Mierzęcice obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego    Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz.219 z późn. zm.) w zw. z art. 48 ust.1-4 i ust.6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2007 r.,
Nr 190, poz.1360 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. w następujących składach osobowych:


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1

 1. Anna Gawron
 2. Irena Sor
 3. Kamil Kozieł
 4. Jan Wojdas
 5. Regina Lis
 6. Barbara Wojdas
 7. Wioletta Olszówka

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2

 1. Łukasz Hyla
 2. Roksana Krzykawska
 3. Magdalena Kubik
 4. Barbara Wierzbicka
 5. Tadeusz Szczepańczyk
 6. Piotr Czapla
 7. Teresa Kędzior


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3

 1. Katarzyna Bednarska
 2. Zbigniew Twardoch
 3. Agnieszka Sarnik
 4. Jerzy Wierzbicki
 5. Grażyna Stalka
 6. Władysława Ścisłowska
 7. Wiesława Łopuszańska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4

 1. Marta Marszałek
 2. Paweł Czapla
 3. Małgorzata Kozieł
 4. Marcin Czapla
 5. Dorota Łata
 6. Wiesława Rajewska
 7. Teresa Banaś


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 5

 1. Paweł Sroka
 2. Antoni Musialik
 3. Urszula Drożdż
 4. Dorota Skrzypiec
 5. Weronika Stalka
 6. Halina Siudyka
 7. Katarzyna Burczyk


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 6

 1. Leszek Bednarski
 2. Romuald Seredyka
 3. Monika Wojdas
 4. Szymon Sar
 5. Agnieszka Nowak
 6. Magdalena Lis
 7. Jarosław Sarnik
 8. Marta Trefon


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 7

 1. Krzysztof Asman
 2. Aneta Krzykawska
 3. Ewa Kuczera
 4. Jan Lasoń
 5. Ewa Krzykawska
 6. Ewa Małota
 7. Urszula Sołtysik

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania w Gminie Mierzęcice obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:14.05.2009 13:15
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:14.05.2009 13:15