Zarządzenie Nr 0151/212/2009
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 14 maja 2009r.


w sprawie: wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych


 

        Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


zarządzam, co następuje :

§ 1.

  1. Wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
  2. W poszczególnych sołectwach Gminy Mierzęcice są to następujące publiczne, ogólnodostępne tablice ogłoszeń:

 

Sołectwo

Ilość tablic

Lokalizacja tablicy ogłoszeń

Boguchwałowice

3

przy remizie OSP, naprzeciw kościoła, obok przystanku autobusowy w kier. Tarnowskich Gór

Mierzęcice
Mierzęcice II

7

ul. Wolności przy posesji nr 45, 201 oraz obok GS-u,
ul. Kolejowa nr posesji 58,
ul. Leśna nr posesji 23,
ul. Szkolna nr posesji 28,
ul. Wspólna przy sklepie

Mierzęcice Osiedle

2

blok nr 165, słup ogłoszeniowy przy bloku nr 29

Najdziszów

1

ul. Topolowa przy posesji nr 17

Nowa Wieś

6

ul. Wojska Polskiego obok przystanku autobusowego,
ul. Zawadzkiego nr posesji 24, 58, 104, 138, 176

Przeczyce

5

ul. 21 Stycznia nr posesji 35, obok remizy OSP,
przy przystanku autobusowym ( Zakamień ),
ul. Targowa obok restauracji i przy posesji nr 85

Sadowie

4

ul. Dworska przy posesji nr 3b, 5b
ul. Daleka przy posesji nr 1a, 32

Toporowice

6

ul. Dąbrowska – przy posesji nr 70, 11
ul. Czerwonego Zagłębia przy posesji nr: 10, 31
ul. Mostowa przy posesji nr: 15, 21
ul. Źródlana przy posesji nr: 32

Zawada

3

ul. Nowowiejska przy posesji nr 14a i 58

§ 2.


  1. Komitety wyborcze mają prawo do umieszczania swoich ogłoszeń wyłącznie na tablicach wskazanych w § 1 niniejszego Zarządzenia.
  2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze mają pierwszeństwo przed innymi ogłoszeniami nie związanymi z wyborami do Parlamentu Europejskiego. W przypadku braku miejsca na ogłoszenie urzędowego obwieszczenia inne ogłoszenia będą usuwane.


§ 3.


Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy,
  2. wywieszenie na tablicach ogłoszeń wskazanych w § 1 Zarządzenia,
  3. zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl .

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:14.05.2009 12:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:01.06.2009 08:41