ZARZĄDZENIE Nr 0151/209/2009
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 11 maja 2009 r.


w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

      Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz.219 z późn. zm.) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


zarządzam co następuje:


§ 1


Powołuję Pana Przemysława Krawczyk – informatyka Urzędu Gminy Mierzęcice na koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

§ 2

Powołuję operatorów dla obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3


Zadania koordynatora oraz operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych, o których mowa w § 1 i § 2 określają załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:14.05.2009 12:05
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:14.05.2009 12:10