UCHWAŁA  NR XXI/137/2004

RADY GMINY  MIERZĘCICE

z dnia 28 maja 2004 r.

 

 

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu do projektu zmiany fragmentu miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-1 wraz z terenami przyległymi.

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (Tekst jednolity Dz. U. nr 15 poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

 

 

Rada Gminy  Mierzęcice

uchwala :

 

§ 1

1.    Uwzględnić zarzut wniesiony przez: Pana Andrzeja Pileckiego zam. Przeczyce ul. 21-go Stycznia 67, dotyczący nieruchomości położonej w Przeczycach oznaczonej nr: 622.

2.    Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik nr 1.

 

                                                                                          § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

                                                      § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-1.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.06.2004 11:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:49