U c h w a ł a  Nr  XXI/133/2004

                                              Rady   Gminy   Mierzęcice

                                                z  dnia   28     maja   2004 r.

 

 

   w sprawie: zatwierdzenia  bilansów  samorządowych  instytucji  kultury za  rok  2003.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 a póżn. zm./, art. 9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.  Nr 13, poz. 123  z  późn.  zm./,  art. 53 ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o  rachunkowości  /tekst jednolity   Dz. U. z 2002 r. Nr 76,  poz. 694  z późn. zm./

 

                                                   Rada   Gminy   Mierzęcice

 

                                                           - u c h w a l a –

 

 1.      Zatwierdzić bilanse samorządowych instytucji kultury za rok 2003 dla:

 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, którego:

    

                    Aktywa wynoszą –    8.407,- zł

                    Pasywa wynoszą -     8.407,- zł

 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach, której

 

                     Aktywa wynoszą – 19.604,- zł

                     Pasywa wynoszą -  19.604,- zł.

    

 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansów samorządowych instytucji kultury za rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.06.2004 10:46
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:49