Uchwała Nr XXIX/181/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 15 kwietnia 2009 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2008.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 a późn. zm./, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

- u c h w a l a –

§ 1


Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za 2008 rok, zgodnie z którym:

  • sumy bilansowe aktywów i pasywów wynoszą: 21.009,65 zł
  • strata wynosi: 22.531,42 zł§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2008.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.04.2009 11:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:21.04.2009 11:32