U c h w a ł a   Nr  XXI/132/2004

                                                  Rady    Gminy   Mierzęcice

                                                       z dnia  28  maja   2004 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach za rok 2003.

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst  jednolity  D.U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z  póżn.  zm./,  art. 53 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. z 2002  r.  Nr 76,  poz. 694 z póżn. zm./

                                        

                                                 Rada Gminy Mierzęcice

 

                                                             - uchwala –

 

 

1.      Zatwierdzić bilans za rok 2003 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach, którego:

 

                                             aktywa wynoszą :    36.989,- zł

                                             pasywa wynoszą :   36.989,- zł

 

2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.06.2004 10:42
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:48