OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice o terminie sesji Rady Gminy Mierzęcice w sprawie rozpatrzenia zarzutu dotyczacego zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm. ) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 28.05.2004 r. o godzinie 1530 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mierzęcice odbędzie się sesja Rady Gminy Mierzęcice, której przedmiotem będzie rozpatrzenie zarzutu zgłoszonego do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego projektowanej drogi S-1 wraz z terenami przyległymi.

Wójt Gminy Mierzęcice

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o terminie sesji Rady Gminy Mierzęcice w sprawie rozpatrzenia zarzutu dotyczacego zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.05.2004 13:38
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.11.2004 13:20