Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Treść protokołu w załączniku.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie pokontrolne Prezesa RIO w Katowicach dot. doraźnej i kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.04.2009 13:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.04.2009 13:48