Zapytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi:

  1. Czy Rada Gminy ma określony czas na podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice oraz
    w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice od chwili uchwalenia przystąpienia do ich sporządzenia?
  2.  Czy wiąże się to w jakimkolwiek stopniu z możliwością konieczności wypłacenia ewentualnego odszkodowania dla właściciela przedmiotowego gruntu lub innych podmiotów?

Proszę o przesłanie odpowiedzi na powyższe pytania na adres t.banas@mierzecice.pl

 

Teresa Banaś

Radna Gminy Mierzęcice

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zapytanie Radnej Teresy Banaś z dnia 13.04.2021r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice oraz w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:13.04.2021 10:25
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:26.04.2021 14:39