Interpelacja

W dniu 26 marca 2021 r., na prośbę inwestora, DL Invest Group, odbyło się spotkanie
radnych z inwestorem, przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
planistą i innymi osobami. Tematem spotkania było przedstawienie planowanej w enklawie
leśnej gminy Mierzęcice inwestycji.
W związku tym proszę o:

  1. Udostępnienie całości zgromadzonej dotychczas dokumentacji dotyczącej przedmiotowego obszaru tj. enklawy leśnej Trzonia. Szczególnie w zakresie wydanych opinii i uzgodnień zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.

  2. Całości dotychczasowej korespondencji gminy z inwestorem.

Wnioskowaną dokumentację proszę przesłać w formie skanów bądź linków do właściwych
stron internetowych na adres t.banas@mierzecice.pl

 

Teresa Banaś

Radna Gminy Mierzęcice

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 30.03.2021r. w sprawie enklawy leśnej Trzonia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:30.03.2021 14:36
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:13.04.2021 10:35