INTERPELACJA

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni, mieszkańcy ulicy Targowej i ulicy Zarzecznej w Przeczycach zwracają się z prośbą o ujęcie w/w dróg w planach przebudowy.
W chwili obecnej drogi posiadają liczne uszkodzenia i dziury, powstały liczne zalewiska. Przebudowa dróg oraz ich modernizacja z uwzględnieniem budowy chodników
jak i kanalizacji burzowej znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.


Stan nawierzchni jak i wygląd na obecną chwilę stwarza duże zagrożenie dla korzystających
z dróg pieszych oraz kierujących pojazdami mechanicznymi.


W związku z powyższym, chciałbym Panu zadać następujące pytania:

  1. Czy w planie Gminy ujęta jest przebudowa drogi Zarzecznej?. Jeśli tak, to kiedy miałoby dojść do tej inwestycji?
  2. Czy w planach Gminy jest ujęta inwestycja przebudowy drogi ulicy Targowej wraz
    z uwzględnieniem budowy chodnika oraz kanalizacji burzowej. Jeśli tak to kiedy miałoby dojść do realizacji tej inwestycji?
  3. Jakie jest stanowisko Powiatowego Zarządu Dróg związane z przebudową tych dróg? Czy były podjęte rozmowy i jakich argumentów użyła Gmina, aby doszło do realizacji związanej z przebudową w/w dróg.

Proszę o udzielenie odpowiedzi i opinii z uwzględnieniem stanowiska Gminy, ponieważ
zainteresowani mieszkańcy ulic Zarzecznej i Targowej mają dość "... bycia gorszymi". Drogi poprzez wieloletnie zaniedbania są w opłakanym stanie i powinny być już dawno przebudowane.


Jak wszystkim wiadomo ulicą Targową porusza się ciężki sprzęt wykorzystywany do budowy drugiej nitki trasy prowadzącej do lotniska. Ta sama sytuacja miała miejsce w trakcie pierwszej budowy trasy. Do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic.


Na kierowane pisma do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Gminy udzielana była stała
odpowiedź: „ Brak środków oraz współpracy pomiędzy Gminą a Powiatem".

 

Robert Małecki

Radny Gminy Mierzęcice

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacja Radnego Roberta Małeckiego z dnia 23.02.2021r. w sprawie stanu nawierzchni dróg w Przeczycach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:24.02.2021 16:06
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:10.03.2021 12:26