INTERPELACJA


Postępująca wycinka i karczunek drzew iglastych na północ od mierzęcickiego Osiedla, pozbawia je naturalnej osłony od hałasu i drgań generowanych przez Lotnisko
w Pyrzowicach.


Nie dość jest trwającej kompleksowej deforestacji, czyli ogołacania z drzew przez
GTL S.A. - którego jesteśmy akcjonariuszem - projektowanego obszaru CARGO CITY, na
północ za torami kolejowymi. To jeszcze właśnie trwa odsłanianie torowiska kolejowego -
w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 182 - na odcinku b. stacja Mierzęcice
Zawierciańskie — Pyrzowice Lotnisko, z narosłych przez blisko 50 lat sosen, które dodatkowo otulały
akustycznie i przeciwwibracyjnie Mierzęcice-Osiedle, tłumiąc hałas lotniskowy.


Należy pamiętać, że osłona z zieleni wysokiej powoduje ugięcie fali akustycznej, co wpływa na obniżenie hałasu. Nawet nieznacznie ugięta fala dźwiękowa jest mniej intensywna od bezpośredniej. Co decydujące, drzewa stanowią skuteczny element tłumienia hałasu tylko
wtedy, gdy rosną w gęstych, zwartych układach na dużych obszarach.


Zapobiegając drastycznemu pogorszeniu klimatu akustycznego mierzęcickiego Osiedla, zwracam się do Pana Wójta o monitorowanie obowiązku inwestora, tj. PKP PLK S.A., obejmującego przeprowadzenie analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego zrewitalizowanej linii kolejowej, także na odcinku wzdłuż Osiedla, czyli terenu podlegającego ustawowej ochronie akustycznej (art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). W terminie jednego roku od dnia oddania do użytkowania obiektu - jak w decyzji RDOŚ Katowice z 29 XI 2017 r.


W razie stwierdzenia niedopuszczalnego poziomu emisji hałasu i wibracji poprzez
generowanie immisji do środowiska zamieszkania Osiedla Mierzęcice, wystąpić należałoby
do GTL i PKP PLK o zabudowanie ekranów akustycznych i izolatorów wibroakustycznych.


Do niniejszej interpelacji dołączam skany zdjęć.

 

Jacek Malikowski

Radny Gminy Mierzęcice

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 30.12.2020r. w sprawie wycinki drzew i karczunku drzew iglastych na północ od mierzęcickiego Osiedla
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:31.12.2020 09:02
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:13.01.2021 14:22