INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice – sala posiedzeń w dniu 28 grudnia 2020r. o godz. 12:00 odbędą się obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie  i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021 - 2027,
  • uchwały budżetowej na 2021 rok
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2021 rok,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2021 rok.
 2. Omówienie funkcjonowania oświaty w Gminie Mierzęcice.
 3. Sprawy różne.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:21.12.2020 09:46
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:21.12.2020 09:46