Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Treść uchwały w załączniku

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021 - 2027
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.12.2020 08:21
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.12.2020 08:21