Interpelacja

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekstjednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala stawki podatkowe na kolejny rok.

  1. Czym podyktowane są coroczne podwyżki stawek podatkowych od nieruchomości?
  2. Czy poddawano analizie budżet pod kątem zasadności ponoszonych przez gminę wydatków?
  3. Czy został kiedykolwiek opracowany/wdrożony plan racjonalizujący wydatki ponoszone przez gminę?

 

Teresa Banaś

Radna Gminy Mierzęcice

w imieniu Klubu Radnych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacja Radnej Teresy Banaś w imieniu Klubu Radnych Skuteczni Dla Gminy Mierzęcice z dnia 25.11.2020r. w sprawie stawek podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:26.11.2020 11:08
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.12.2020 09:53