Interpelacja

W związku z przeprowadzaniem kontroli u mieszkańców w zakresie segregacji śmieci
i nakładaniem tzw. opłat podwyższonych w przypadku stwierdzenia nieselektywnego
gromadzenia odpadów pytam:

 1. Jakie działania edukacyjne dot. segregacji zostały skierowane do mieszkańców w związku
  z obowiązującą tzw. ustawą śmieciową?
 2. Jakiego rodzaju zaniedbania mieszkańców w kwestii segregowania odpadów spowodowały naliczenia podwyższonych opłat? Czy chodzi o konkretne błędy
  w selekcji, jeśli tak to jakie to były uchybienia? Czy był to zupełny brak segregacji np. tylko jeden pojemnik na odpady?
 3. Interpeluję także o uaktualnienie i uzupełnienie informacji na stronie internetowej dot. segregacji odpadów o :
  • Zasady działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
  • Szczegółową informację dot. odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. ile razy w roku będą odbierane,
   w jakim okresie, jakie mogą być konsekwencje, jeśli gabaryty zalegają przed posesjami poza ustalonym terminem, czy i gdzie można je oddać poza terminem zbiórki, czego nie należy wystawiać (np. okien, luster, opon ) i co mieszkaniec może z takimi odpadami zrobić?;
  •  Informacje dot. tzw. odpadów medycznych , niezużytych leków oraz opakowań i pozostałości farb, smarów, olejów i innych szkodliwych chemikaliów.
 4. Proszę w imieniu mieszkańców obawiających się podwyższonych opłat
  o dostarczenie w/w informacji w formie ulotki, bądź broszury wraz z wyraźną informacją, że segregacja jest obowiązkowa.

 

Emilia Krzyżanowska

Radna Gminy Mierzęcice

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacja Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 25.11.2020r. w sprawie segregacji śmieci
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:26.11.2020 10:57
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:09.12.2020 14:34