Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Mierzęcice

 

Dane kontaktowe:

imię i nazwisko: Iwona Kłys

tel.: 32 288 79 00

e-mail: i.klys@mierzecice.pl

adres: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice


Zadania Koordynatora:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez Urząd Gminy Mierzęcice,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Wójtowi Gminy Mierzęcice bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:12.11.2020 10:03
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:12.11.2020 10:13