Rejestr zmian w biuletynie

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 21.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gimnazjum w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Mierzęcice wsprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Mierzęcice."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Mierzęcice."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag i wniosków"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna