Rejestr zmian w biuletynie

12.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybuudzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych iprzedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawneniebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybuprzeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybuudzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych iprzedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawneniebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybuprzeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacjispołecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłatza korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętychwychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przezGminę Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościopłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętychwychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przezGminę Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacjispołecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoliprowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędącejednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroliprawidłowości ich pobrania i wykorzystania."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybuudzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych iprzedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawneniebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybuprzeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa... i zażaleń od postanowienia...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna