Rejestr zmian w biuletynie

22.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wykaz sprzętu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zimoweutrzymanie dróg.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia ENOTICES.pdf"

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI2272017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI2272017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały o rekrutacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprostowania do protokołu XXXIII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchonmości z dotychczasowymi dzierżawcami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomności Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Kolejowej 120.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Loklanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI2272017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy.pdf"

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące przedsięwzięcia pn."Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji oraz obrad komisji problemowych Rady Gminy Mierzęcice oraz udostępnienie zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej http://www.mierzecice.pl/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekty.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 - oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 - wykaz robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie oferowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna