Rejestr zmian w biuletynie

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielaniai rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzonostanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przezGminę Mierzęcice..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie szczegółowych zasadudzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którympowierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolachprowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w sprawie szczegółowychzasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzonostanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przezGminę Mierzęcice..." na "Uchwała w sprawie szczegółowych zasadudzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którympowierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolachprowadzonych przez Gminę Mierzęcice..."

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna