Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały w sprawie trybu udzielaniadotacji"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczaniadotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonychna terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostkąsamorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroliprawidłowości ich pobrania i wykorzystania po przeprowadzonychkonsultacjach społecznych w dniach od 18.01.2018 do 25.01.2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0152-2220-09 Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie organizacji przyjmowania...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawieokreślenia wysokości opłat za korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego..."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkółpodstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice..."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna