Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem służbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z wydawaniembezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach2009 - 2016"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z wydawaniembezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach2009 - 2014
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z obsługąprawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z obsługąprawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2014

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się dnia 27.02.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody z dnia 17.02.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o jakości wody z dnia 17.02.2017 r. -ul. 21 Stycznia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody z dnia 17.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawieustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącymjest Gmina Mierzęcice..."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawieustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącymjest Gmina Mierzęcice..."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk plakatów i ulotek na potrzeby projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk plakatów i ulotek na potrzeby projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zetawienie ofert plakaty i ulotki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Mierzęcice...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna