Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawiedostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w GminieMierzęcice do nowego ustroju szkolnego."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawiedostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w GminieMierzęcice do nowego ustroju szkolnego"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag i wniosków."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriow rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za IV kwartał 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017-2018...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem służbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z wydawaniembezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach2009 - 2016"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z wydawaniembezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach2009 - 2014
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z obsługąprawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z obsługąprawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2014

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna