Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze do komisji konkursowej powoływanej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze do komisji konkursowej powoływanej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie określeniazwolnień z podatku od środków transportowych"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień zpodatku od środków transportowych"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja międzysesyjna za okres od 28 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna