Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn Utworzenie żłobka „Bajkowa kraina” w Gminie M
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie dopuszczeniazapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu GminyMierzęcice instrumentami płatniczymi,"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawiedopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochodybudżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi,"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Utworzenie żłobka „Bajkowa kraina” w Gminie Mierzęcice w ramach programu „Maluch plus 2017”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Utworzenie żłobka „Bajkowa kraina” w Gminie Mierzęcice w ramach programu „Maluch plus 2017”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się dnia 10.05.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie do Protokołu Nr 26"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się dnia 28.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna