Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14.02.2018r. do 21.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nanieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL "Katowice" w Pyrzowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach podróży służbowych wlatach 2015 - 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach podróży służbowych wlatach 2015 - 2016
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem służbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem służbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z utrzymaniemsłużbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem służbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z utrzymaniemsłużbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2016
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z wydawaniembezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach2009 - 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z wydawaniembezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach2009 - 2016
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z obsługąprawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z obsługąprawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna