Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa ubezpieczenia: mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zapytania ofertowego - zestawienieofert"

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Najdziszowie...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Najdziszowie...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik graficzny do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Najdziszowie...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Program opieki nad zwierzętamibezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności..."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawiedostosowania sieci szkół..."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XXXI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się dnia 17.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna