Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawiepodziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady GminyMierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podziału GminyMierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice,"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rysunek Zmiany Miejscowego PlanuZagospodarowania Przestrzennego" na "Rysunek Miejscowego PlanuZagospodarowania Przestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2017 z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowościBoguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul.Parkową"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek Zmiany Miejscowego Planu ZagospodarowaniaPrzestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza oddziaływania na środowisko projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice wmiejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul.Swobody i ul. Parkową."

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14.02.2018r. do 21.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nanieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL "Katowice" w Pyrzowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna