Rejestr zmian w biuletynie

02.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawieprzyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawieprzyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 04.05.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Źródlanej, przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 25.05.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 25.05.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 25.05.2017 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Protokół z posiedzenia KomisjiWspólnej, które odbyło się dnia 26.04.2017 r." na "Protokół zposiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 25.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.462.2017 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 26 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchmości położonych w Toporowicach...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Nowa Wieś...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 25.05.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącymiejscowości Toporowice"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek Miejscowego Planu ZagospodarowaniaPrzestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza oddziaływania na środowisko"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna