Rejestr zmian w biuletynie

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Mierzęcice wsprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Mierzęcice."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Mierzęcice."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag i wniosków"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z przeprowadzonej kontroli działalności Wójta Gminy Mierzęcice w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 01.08.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe na opracowanie Planu GospodarkiNiskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie Zapytania ofertowego PGN"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody z dnia 03.07.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody z dnia 03.07.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody z dnia 03.07.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o jakości wody z dnia 03-07-2017 -badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne - ul. Wolności"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody z dnia 03.07.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o jakości wody z dnia 03-07-2017 -badania mikrobiologiczne - ul. Wolności"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody z dnia 03.07.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o jakości wody z dnia 03-07-2017 - ul.Kolejowa"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody z dnia 03.07.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S-1...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r....
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzasadnienie
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej na2017 rok
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r....
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII1812016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 sierpnia 2016 r....
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna