Rejestr zmian w biuletynie

19.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 10.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Mierzęciach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Najdziszowie przy u!. Topolowej, przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Najdziszowie przy u!. Topolowej, przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja międzysesyjna za okres od 30 marca 2017r. do 12 kwietnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Najdziszowie przy ul. Topolowej, przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzeniakonsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejściaGminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz konsultacyjny
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzeniakonsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejściaGminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzeniakonsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejściaGminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego..."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzeniakonsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejściaGminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego...
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami GminyMierzęcice, w sprawie wejścia Gminy w skład tworzonego na tereniewojewództwa śląskiego związku metropolitarnego..."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzeniakonsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejściaGminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego..."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz konsultacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, w sprawie wejścia Gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitarnego...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 29.03.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 29.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się dnia 5.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna