Rejestr zmian w biuletynie

12.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybuudzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych iprzedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawneniebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybuprzeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybuudzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych iprzedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawneniebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybuprzeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacjispołecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłatza korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętychwychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przezGminę Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościopłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętychwychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przezGminę Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacjispołecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoliprowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędącejednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroliprawidłowości ich pobrania i wykorzystania."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybuudzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych iprzedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawneniebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybuprzeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa... i zażaleń od postanowienia...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna