Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 11.09.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wykaz sprzętu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zimoweutrzymanie dróg.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia ENOTICES.pdf"

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI2272017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI2272017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały o rekrutacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprostowania do protokołu XXXIII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchonmości z dotychczasowymi dzierżawcami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomności Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Kolejowej 120.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Loklanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI2272017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy.pdf"

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące przedsięwzięcia pn."Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji oraz obrad komisji problemowych Rady Gminy Mierzęcice oraz udostępnienie zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej http://www.mierzecice.pl/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekty.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 - oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 - wykaz robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie oferowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna