Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2492_OS_2017 z 25 lipca 2017 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2350_OS_2017 z 11 lipca 2017 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII1692016...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które odbyło się dnia 23.08.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Muc - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Dorota Sypniewska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Danuta Bacia - st. pracownik socjalny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna