Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze do komisji konkursowej powoływanej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze do komisji konkursowej powoływanej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie określeniazwolnień z podatku od środków transportowych"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień zpodatku od środków transportowych"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja międzysesyjna za okres od 28 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna