Rejestr zmian w biuletynie

11.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały w sprawie wyrażeniazgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowejpołożonej w Mierzęcicach" na " Projekt uchwały w sprawie wyrażeniazgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowejpołożonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik graficzny do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik graficzny do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLIV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się dnia 27.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna