Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14.02.2018r. do 21.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nanieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL "Katowice" w Pyrzowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach podróży służbowych wlatach 2015 - 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach podróży służbowych wlatach 2015 - 2016
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach podróży służbowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem służbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem służbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z utrzymaniemsłużbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem służbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z utrzymaniemsłużbowych telefonów komórkowych w latach 2015 - 2016
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z wydawaniembezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach2009 - 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z wydawaniembezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach2009 - 2016
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z wydawaniem bezpłatnego miesięcznika informacyjnego Gminy Mierzęcice w latach 2009 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kosztach związanych z obsługąprawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kosztach związanych z obsługąprawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2016
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kosztach związanych z obsługą prawną Urzędu Gminy w latach 2007 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna