Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Bacia - st. pracownik socjalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepańczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Biedroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kłys
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kozieł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Emilian Kuczera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Malikowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mateusz Mańdok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Pasamonik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Helena Potępka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Sarnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Skorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Twardoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Twardoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Andrzej Cembrzyński - Zastępca Wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Szymończyk - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Frączek - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Teresa Banaś - Dyrektor Gimnazjum w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Sypniewska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Jach - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Czapla - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Drzewiecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Muc - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Rinkowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Czapla - Dyrektor GOK w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Czapla - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Niedbał - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witold Klepacz - Dyrektor GZGWiK w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania zniszczonych, uszkodzonych druków ścisłego zarachowania…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Mierzęcice w 2017 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komitetu ds. Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna