Rejestr zmian w biuletynie

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielaniai rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzonostanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przezGminę Mierzęcice..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie szczegółowych zasadudzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którympowierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolachprowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w sprawie szczegółowychzasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzonostanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przezGminę Mierzęcice..." na "Uchwała w sprawie szczegółowych zasadudzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którympowierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolachprowadzonych przez Gminę Mierzęcice..."

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna