Rejestr zmian w biuletynie

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVII2112016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016 r. ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII1812016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 sierpnia 2016 r. ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik graficzny do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII1812016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 sierpnia 2016 r. ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII1812016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 sierpnia 2016 r. ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 21.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gimnazjum w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna