Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasadudzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych nauczycielom, którympowierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach..."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawieszczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowychnauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach iprzedszkolach..."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 07.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna