Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 08.11.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacjispołecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NrXXVIII/279/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NrXXVIII/279/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Żelisławicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu gminy Mierzęcice oraz podległych jednostek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu gminy Mierzęcice oraz podległych jednostek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 30.10.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z przeprowadzonej kontroli Szkoły Podstawowej w Toporowicach pod kątem realizacji budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś i nieruchomości położnej w obrębie Sadowie, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 2492.OS.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 2492.OS.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wzwiązku z wniesieniem odwołania od decyzji Marszałka WojewództwaŚląskiego NR 2492.OS.2017"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna