Rejestr zmian w biuletynie

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 14.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji "Ku Zdrowiu" - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - edycja I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarnunkowaniach"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarnunkowaniach
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia: mienia, sprzetu komputerowego i elektornicznego oraz od OC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia: mienia, sprzetu komputerowego i elektornicznego oraz od OC
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zapytania ofertowego - usługaubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz OC."
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się dnia 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna