Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory Ławników Sądowych 2015 do katalogu Wybory Ławników Sądowych w menu przedmiotowym

13.04.2015

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Informacja o środkach publicznych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Informacje o środkach publicznych)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Informacja o środkach publicznych do menu przedmiotowego

23.03.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Adresy stron internetowych do katalogu Wybory Prezydenta RP 2015 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje Urzędu Gminy do katalogu Wybory Prezydenta RP 2015 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Granice i siedziby obwodów głosowania do katalogu Wybory Prezydenta RP 2015 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Prawo Wyborcze do katalogu Wybory Prezydenta RP 2015 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Prezydenta RP Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory Prezydenta RP 2015 do katalogu Wybory Prezydenta RP w menu przedmiotowym

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...następna