Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2018 09:20 0050.684.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start"
25.07.2018 09:17 0050.683.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start"
25.07.2018 09:14 0050.682.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start"
25.07.2018 09:13 0050.681.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
25.07.2018 09:10 0050.680.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
25.07.2018 09:08 0050.679.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
25.07.2018 09:06 0050.678.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej...
25.07.2018 09:03 0050.677.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice
25.07.2018 09:01 0050.676.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś...
25.07.2018 08:57 0050.675.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2018 roku.
25.07.2018 08:54 0050.674.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
25.07.2018 08:52 0050.673.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
25.07.2018 08:49 0050.672.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
25.07.2018 08:48 0050.671.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
25.07.2018 08:46 0050.670.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GZGWiK za 2017 rok.
25.07.2018 08:43 0050.669.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś...
25.07.2018 08:40 0050.668.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
25.07.2018 08:38 0050.667.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
25.07.2018 08:37 0050.666.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
25.07.2018 08:32 0050.665.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
25.07.2018 08:29 0050.664.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym...
18.06.2018 09:58 0050.663.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
18.06.2018 09:56 0050.662.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
18.06.2018 09:54 0050.661.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
18.06.2018 09:52 0050.660.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego...

1 2 3 4 następna