Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2018 09:20 0050.646.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej...
19.04.2018 09:15 0050.645.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej...
19.04.2018 09:09 0050.644.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
19.04.2018 09:06 0050.643.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2017 rok.
19.04.2018 09:04 0050.642.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice
19.04.2018 09:03 0050.641.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
19.04.2018 09:01 0050.640.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
19.04.2018 08:49 0050.639.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budzetu gminy za rok 2017 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
19.04.2018 08:46 0050.637.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
19.04.2018 08:45 0050.636.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
26.03.2018 13:03 0050.633.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.623.2018 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 1 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Mierzęcice dla szkół i przedszkoli...
23.03.2018 08:36 0050.632.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
23.03.2018 08:34 0050.631.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
23.03.2018 08:30 0050.630.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
13.03.2018 14:11 0050.629.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
13.03.2018 14:10 0050.628.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2018 roku
13.03.2018 14:02 0050.627.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.
13.03.2018 14:00 0050.626.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.„Poprawa efektywności energetycznej...
13.03.2018 13:52 0050.625.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
13.03.2018 13:50 0050.624.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
13.03.2018 13:44 0050.623.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Mierzęcice dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.
02.03.2018 13:30 0050.622.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
02.03.2018 13:28 0050.621.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze...
02.03.2018 13:26 0050.620.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
02.03.2018 13:24 0050.619.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

1 2 następna