Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 09:58 0050.663.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
18.06.2018 09:56 0050.662.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
18.06.2018 09:54 0050.661.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
18.06.2018 09:52 0050.660.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego...
18.06.2018 09:49 0050.659.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej...
18.06.2018 09:45 0050.658.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej...
10.05.2018 11:28 0050.657.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za 2017 rok.
10.05.2018 11:26 0050.656.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za 2017 rok.
10.05.2018 11:22 0050.655.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Mierzęcice...
10.05.2018 11:19 0050.654.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.05.2018 10:50 0050.653.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
10.05.2018 10:48 0050.652.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
10.05.2018 10:44 0050.651.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy...
10.05.2018 10:33 0050.650.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2018 roku
10.05.2018 10:32 0050.649.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2017 r.
10.05.2018 10:30 0050.648.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
10.05.2018 10:26 0050.647.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: Montaż odnawialnych źródeł energii...
19.04.2018 09:20 0050.646.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej...
19.04.2018 09:15 0050.645.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej...
19.04.2018 09:09 0050.644.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
19.04.2018 09:06 0050.643.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2017 rok.
19.04.2018 09:04 0050.642.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice
19.04.2018 09:03 0050.641.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
19.04.2018 09:01 0050.640.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
19.04.2018 08:49 0050.639.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budzetu gminy za rok 2017 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia

1 2 3 następna