Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2017 16:23 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
13.09.2017 16:10 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
13.09.2017 15:50 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
13.09.2017 15:27 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
05.09.2017 09:29 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od dnia 18 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r.
11.08.2017 11:24 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
01.08.2017 09:22 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od dnia 24 lipca 2017r. do dnia 31 lipca 2017r.
17.07.2017 14:17 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
01.06.2017 14:50 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
05.05.2017 13:31 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od dnia 13 kwietnia 2017r. do dnia 26 kwietnia 2017r.
13.04.2017 13:18 Konsultacje społeczne w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
29.03.2017 14:40 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 22 marca 2017r. do 27 marca 2017r.
21.03.2017 13:21 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 10 marca 2017r. do 20 marca 2017r.
15.03.2017 16:59 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
02.03.2017 15:25 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...