Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2017 12:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Żelisławicach"
08.11.2017 16:55 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 2492.OS.2017
08.11.2017 16:53 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 2350.OS.2017
06.11.2017 14:46 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego...
26.10.2017 10:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w Brudzowicach „Święta"
24.10.2017 13:57 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II. odc. od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86
20.10.2017 08:52 Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Mostowej”
16.10.2017 15:21 Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.10.2017 12:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
04.10.2017 16:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania 14 domów jednorodzinnych...
04.10.2017 16:40 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o otwartej rozprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
29.09.2017 13:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w Brudzowicach „Święta”.
29.09.2017 13:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Mostowej”
19.09.2017 14:56 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące przedsięwzięcia pn."Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów...
14.09.2017 12:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Źelisławicach przy ul. Przyszłości
12.09.2017 14:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej...
08.09.2017 13:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Mostowej
30.08.2017 11:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.08.2017 11:29 Obwieszczenie Marszałka o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2492_OS_2017 z 25 lipca 2017 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
30.08.2017 11:27 Obwieszczenie Marszałka o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2350_OS_2017 z 11 lipca 2017 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
22.08.2017 14:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Żelisławicach
22.08.2017 14:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
21.08.2017 14:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej...
21.08.2017 12:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w Żelisławicach przy ul. Przyszłości
21.08.2017 10:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w Brudzowicach Święta"

1 2 3 następna