Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2017 13:06 0050.524.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
13.09.2017 13:04 0050.523.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
13.09.2017 13:02 0050.522.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
13.09.2017 12:58 0050.521.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
13.09.2017 12:56 0050.520.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
13.09.2017 12:55 0050.519.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
13.09.2017 12:52 0050.518.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach przy ul. Źródlanej...
13.09.2017 12:50 0050.517.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach...
13.09.2017 12:46 0050.516.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś...
13.09.2017 12:43 0050.515.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz na każdego nauczyciela...
13.09.2017 12:38 0050.514.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2017 roku
13.09.2017 12:37 0050.513.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej
13.09.2017 12:33 0050.512.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
13.09.2017 11:38 0050.511.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
30.08.2017 09:35 0050.510.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2017 r.
30.08.2017 09:32 0050.509.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
30.08.2017 09:31 0050.508.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
30.08.2017 09:29 0050.507.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
30.08.2017 09:26 0050.506.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
30.08.2017 09:23 0050.505.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
30.08.2017 09:19 0050.504.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII1692016...
30.08.2017 09:16 0050.503.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
30.08.2017 09:14 0050.502.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
30.08.2017 09:10 0050.501.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
30.08.2017 09:08 0050.500.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach

1 2 3 4 5 6 następna