Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2017 14:32 0050.577.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
22.11.2017 14:29 0050.576.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2017 roku
22.11.2017 13:35 0050.575.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej...
22.11.2017 13:34 0050.574.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
22.11.2017 13:32 0050.573.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
22.11.2017 13:30 0050.572.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
22.11.2017 11:59 0050.571.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2017 roku
22.11.2017 11:57 0050.570.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Toporowicach
22.11.2017 11:48 0050.569.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
22.11.2017 11:24 0050.568.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
22.11.2017 08:25 0050.567.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
22.11.2017 08:23 0050.566.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
22.11.2017 08:21 0050.565.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
21.11.2017 14:56 0050.564.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci położonych w Toporowicach przy ul. Źródlanej...
21.11.2017 14:51 0050.563.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej...
21.11.2017 14:50 0050.562.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci położonej w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia...
21.11.2017 14:44 0050.561.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII2792013...
21.11.2017 14:34 0050.560.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej widomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś...
21.11.2017 14:32 0050.559.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
21.11.2017 14:28 0050.558.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
21.11.2017 14:26 0050.557.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do placówki...
10.11.2017 07:36 0050.556.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za III kwartał 2017 roku
10.11.2017 07:34 0050.555.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.11.2017 07:33 0050.554.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
10.11.2017 07:32 0050.553.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

1 2 3 4 5 6 następna