Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2017 14:38 Nr XXXVI/257/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Toporowicach
17.08.2017 14:37 Nr XXXVI/256/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach
17.08.2017 14:21 Nr XXXVI/253/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli...
17.08.2017 14:10 Nr XXXVI/251/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
17.08.2017 14:06 Nr XXXVI/250/2017 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
17.08.2017 13:52 Nr XXXVI/248/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
23.06.2017 09:53 Nr XXXV/242/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
08.05.2017 08:27 Nr XXXIII/233/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
13.04.2017 12:42 Nr XXXII/231/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
03.04.2017 08:39 Nr XXXI/227/2017 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
03.04.2017 08:34 Nr XXXI/226/2017 Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
03.04.2017 08:24 Nr XXXI/224/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
27.01.2017 11:08 Nr XXVIII/216/2017 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany studium
27.01.2017 10:56 Nr XXVIII/215/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
27.01.2017 10:38 Nr XXVIII/213/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok