Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 11:34 Nr 14/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
20.10.2017 11:32 Nr 13/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
20.10.2017 11:30 Nr 12/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji
20.10.2017 08:39 Nr 11/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś
20.10.2017 08:38 Nr 10/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
20.10.2017 08:37 Nr 9/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Toporowicach o strukturze klas I-III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Toporowicach o strukturze klas I-III
20.10.2017 08:36 Nr 8/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przeczycach
20.10.2017 08:35 Nr 7/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.Lotników Polskich w Mierzęcicach
20.10.2017 08:33 Nr 6/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
20.10.2017 08:32 Nr 5/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
20.10.2017 08:31 Nr 4/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
20.10.2017 08:29 Nr 3/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
20.10.2017 08:28 Nr 2/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
20.10.2017 08:26 Nr 1/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej na 2017 rok
20.09.2017 14:08 Nr 13/XXXVII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych...
20.09.2017 14:06 Nr 12/XXXVII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprostowania do protokołu XXXIII
20.09.2017 14:03 Nr 11/XXXVII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchonmości z dotychczasowymi dzierżawcami
20.09.2017 13:59 Nr 10/XXXVII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomności Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Kolejowej 120.
20.09.2017 13:58 Nr 9/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
20.09.2017 13:57 Nr 8/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
20.09.2017 13:56 Nr 7/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
20.09.2017 13:53 Nr 6/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
20.09.2017 13:48 Nr 5/XXXVII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Loklanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
20.09.2017 13:40 Nr 4/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
20.09.2017 13:36 Nr 3/XXXVII Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI2272017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r

1 2 3 następna