Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2017 12:50 Nr XXXVIII/278/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
26.10.2017 12:48 Nr XXXVIII/277/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
28.09.2017 13:28 Nr XXXVII/261/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
28.09.2017 13:00 Nr XXXVII/260/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
17.08.2017 14:01 Nr XXXVI/249/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017 - 2025
17.08.2017 13:51 Nr XXXVI/248/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
23.06.2017 09:51 Nr XXXV/243/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
23.06.2017 09:50 Nr XXXV/242/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
05.06.2017 10:45 Nr 4200/V/73/2017 Uchwała V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu...
08.05.2017 08:33 Nr XXXIII/234/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
08.05.2017 08:23 Nr XXXIII/233/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
13.04.2017 12:47 Nr XXXII/232/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
13.04.2017 12:41 Nr XXXII/231/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
03.04.2017 08:28 Nr XXXI/225/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
03.04.2017 08:23 Nr XXXI/224/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
27.01.2017 11:12 Nr 4200/V/37/2017 Uchwała V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mierzęcice...
27.01.2017 10:49 Nr XXVIII/214/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
27.01.2017 10:00 Nr XXVIII/213/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok