Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2018 15:13 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 03.08.2018 r. do 10.08.2018 r.
07.08.2018 13:41 Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mierzęcice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
07.08.2018 13:20 Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mierzęcice
27.07.2018 13:48 Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
18.04.2018 09:36 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 10.04.2018 r. do 17.04.2018 r
18.04.2018 09:29 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 03.04.2018 r. do 12.04.2018 r
17.04.2018 14:55 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 05.04.2018 r. do 12.04.2018 r
04.04.2018 15:31 Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
03.04.2018 15:14 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
26.03.2018 12:46 Konsultacje społeczne w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
21.03.2018 11:09 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 13.03.2018 r. do 20.03.2018 r.
20.03.2018 15:00 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 8.03.2018r. do 19.03.2018 r.
12.03.2018 15:28 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice”
01.03.2018 13:51 Konsultacje społeczne w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
28.02.2018 12:52 Konsultacje społeczne w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2018 rok.
22.02.2018 13:58 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14.02.2018r. do 21.02.2018 r.
07.02.2018 13:51 Konsultacje społeczne w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
29.01.2018 15:22 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 18.01.2018r. do 25.01.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...
29.01.2018 15:18 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 18.01.2018r. do 25.01.2018r.
11.01.2018 15:15 Konsultacje społeczne – dotyczące opłat za przedszkola publiczne
11.01.2018 15:10 Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...