Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 12:22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
07.06.2018 14:44 Obwieszcznie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięzcięcia pn. "„Budowa sieci gazowej PE Ø63mm”.
06.06.2018 16:44 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach
06.06.2018 12:44 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Śląskiego udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła...
04.06.2018 14:57 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zawieszeniu postępowania w sprawie wyd decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice w Pyrzowicach
22.05.2018 14:28 Obwieszcznie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.„Obiekt infrastruktury technicznej, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED7002_A w postaci stalowej wieży kratowej wraz z kablową linią zasilającą w Żelisławicach...
17.05.2018 14:27 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy MPL Katowice w Pyrzowicach
11.05.2018 08:49 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci gazowej PE Ø63mm"
09.05.2018 08:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia relacji PZO Mierzęcice - Siewierz...
07.05.2018 13:55 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
20.04.2018 12:01 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie
13.04.2018 13:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia relacji PZO Mierzęcice - Siewierz...
04.04.2018 10:42 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2017 z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odc. od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86
26.03.2018 12:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia relacji PZO Mierzęcice - Siewierz...
20.03.2018 15:06 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestycji pn: "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
09.03.2018 11:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
09.03.2018 11:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
08.03.2018 12:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania
06.03.2018 12:53 Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Zawierciu o wszczęciu postępowania o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzęcice
26.02.2018 14:47 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2017 z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913...
22.02.2018 11:49 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL "Katowice" w Pyrzowicach
16.02.2018 10:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
01.02.2018 15:03 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania do decyzji Wojewody Śląskiego dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń...
11.01.2018 13:10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa... i zażaleń od postanowienia...