Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi

INFORMACJA

 

 Informuje, iż od dnia 16 października do dnia 23 października 2017r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag
i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.541.2017 z dnia 09 października 2017r.

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 23 października 2017r. do godz. 15:30
w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

 

                                                                                   

                                                                                                   Wójt Gminy Mierzęcice
 

                                                                                            /-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.10.2017 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.10.2017 11:08 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
11.10.2017 11:08 Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag i
wniosków.doc"

(Sebastian Siudyka)
11.10.2017 10:45 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
11.10.2017 10:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie
w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.pdf"

(Sebastian Siudyka)
11.10.2017 10:45 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie
w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.pdf

(Sebastian Siudyka)
11.10.2017 10:45 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
11.10.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie
w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.pdf"

(Sebastian Siudyka)
11.10.2017 10:45 Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w
sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i
opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa
Krain.doc

(Sebastian Siudyka)
09.10.2017 14:20 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
09.10.2017 14:18 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
09.10.2017 14:18 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
09.10.2017 14:17 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
09.10.2017 14:03 Edycja dokumentu (Sebastian Siudyka)
09.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w
sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w
sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i
opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa
Krain.doc"

(Sebastian Siudyka)
09.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie
w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.pdf"

(Sebastian Siudyka)
09.10.2017 13:59 Utworzenie dokumentu. (Sebastian Siudyka)