Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś

 

INFORMACJA
 

Informuję, że w dniach od 19 września 2017 r. do 25 września 2017 r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie: zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice nr 0050.523.2017 z dnia 12 września 2017 roku.

Projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice, dostępny jest również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 25 września 2017 r. do godziny 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.09.2017 16:10